Обработката на вашата поръчка и достъпа до услугите на сайта Solo.bg изискват събирането и обработването на следните лични данни за вас: име, адрес, телефон. Тази информация се съхранява в нашата база данни, за да можем да отговорим на Ваше евентуално запитване или да Ви изпратим закупените стоки на посочен от Вас адрес.

Предоставянето на личните данни е доброволно, като използвате този Интернет магазин, Вие се съгласявате  личните данни, които ни предоставите, да бъдат използвани за обработка на вашата поръчка.

Тази информация е от съществено значение за нас, за да Ви предложим качествено обслужване. Тази информация е за нашето вътрешно ползване, Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица, освен за доставка на закупен от Вас продукт.

„Стей-99” ЕООД може да разкрива личните данни  на лица и органи, посочени в нормативен акт, с цел изпълнение на свои законови задължения или на законоупълномощените лица в съответствие със закона. 

В качеството си на администратор на лични данни ние предприемаме необходимите технически и организационни мерки, за да защитим вашите данни от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

„Стей-99” ЕООД с ЕИК 102686392, със седалище и адрес на управление област Бургас, община Бургас, гр. Бургас 8000, ул.Струма 38 е вписано като администратор на лични данни под №297485  в електронния регистър на Комисията за защита на личните данни.

Съгласно Закона за защита на данните от 01.01.2002 г. Вие имате право на достъп и коригиране на данните както и да възразите срещу обработването на личните  данни за целите на директния маркетинг. Можете да упражнява това право, като се свържете с нас

E-mail: sales@solo.bg

Адрес: „Стей-99” ЕООД Адрес: Гр.Бургас 8001 ул. „Струма” 38